Protokoll Elevråd 5/9

posted in: Elevrådsinformation | 0

Protokoll vid uppstart av elevråd 5/9

 

 1. Mötet öppnas
 2. Info om elevrådets roll på skolan
 3. Val av ordförande och vice ordförande

Ordförande: Moltas Olofsson 9f / Vice Ordf. Emrik Olofsson 8a

4. Val av sekreterare och vice sekreterare

Sekreterare: Agust Rundgren 9b / Vice Sekr. Albin Pallin 8e

5. Val av styrelseledamöter

Ledamöter: Agnes Savmyr – Olsson 7a / Alice Bergstrand 7b

6.Val av skyddsombud

Skyddsombud: Zakaria Amro 9e

7.Övrigt

Många elever i klassrummet under elevråden. Därför viktigt med att inte stöka och hålla lugnet så alla kan höras och få sin talan under elevråden.

8. Mötet avslutas

Protokoll 8/5

posted in: Elevrådsinformation | 0

Protokoll Elevråd 8/5

 

 1.   Mötet öppnas

 

 1.   Genomgång av förra mötets protokoll

 

 1.      Information från lärare/skolledning:
 • Deadlines för inlämningar och prov: Vi i klasserna ska bli bättre på att följa inlämningar och prov så att lärarna få in det i rätt tid. Så lärarna får det underlag de behöver för att kunna bedöma eleverna rättvist.

 

 • Användning av lektionstiden: Många elever latar sig på lektionerna och säger att det gör det hemma istället. Även fast ger lärarna oss lång tid så man ska hinna göra det på lektionstid. Så vi måste bli mer aktiva och fokuserar mer på lektionerna för att det arbete vi gör inte ska bli halvklart. För något som är viktig är att lärarna tittar på hela processen när du gör en uppgift. Det blir svårt för lärarna att bedöma eleverna rättvist när man gör en uppgift hemma för då vet inte lärarna vem de är som har gjort de.

 

 • Skräpigt i korridoren: Städerskorna har klagat på att det har blivit mycket stökigare i korridorerna där det ligger godispapper, spilld läsk, snus, och energidrycker.

 

 • Skolidrottsförening: Elever sitter i en styrelse och de får pengar där de får bidrag för att komma på olika aktiviteter som de kan göra. De som går med i denna skolidrottsföreningen få en riktig idrottsledarutbildning som man kan ha som en grun längre fram i livet. Detta är i samarbete med fritidsgården.

 

(Fråga i klasserna om det finns några som vill vara med och bestämma och som är intresserade att vara med i dessa grupperna)

 

 • Kultur: Det kommer att finnas en grupp där de pratar mer om kultur om tex vilka teatrar och musikaler vi ska se. Och om man vill starta ett musikband så har man chansen till detta efter skolan. (Detta ska också frågas i klasserna om det finns folk som är intresserade)

 

 1.   Studiefrågor

(temadagar, gemensamma aktiviteter mm)

 

 • Avslutningsdagen med elevrådet: Åka till Långasjön och grilla och paddla kanot.
 • Väggabadet (För då får vi chansen att bada om vi vill för det finns det utbildade badvakter)
 • Om ni har förslag så kan ni tänka på de till nästa elevråd.

 

 

 1.    Frågor från klassråden:

 

7.a – Alla får vara med och säga vad de tycker och det fungerar bra. Angående redovisning beror det på vilka lärare man har. Ljudnivån har blivit billigare. Man ska sitta där man ska och tänka på ljudnivån

 

7.b – Beror på vilken lärare man har

 

7.c –  

 

7.d – Det funkar bra med elevrådet. Man får inte vara med och bestämma så ofta, det beror mer på vilken lärare man har. Maten ska bli godare. Vissa perioder har man mycket prov och runt öppen dörr är det inga prov så då har man inget viktig att plugga inför.

Tillåtet att ha jacka i klassrummen.

 

7.e – Vi kan få vara med och bestämma om när proven ska vara  just för vi kan säga att om vi har mycket en vecka och vi kan även   prata med läraren och säga att det blir stressigt med mycket prov.

Vi kan minska skadegörelsen genom att sluta skräpa ner i korridorerna.

Det är stökigt och smutsigt i matsalen där det är tallrikar kvar på bord och stolar

 

8.a – Vissa perioder är det mycket prov då man har väldigt mycket att göra.

 

8.b – Det kan ta lång tid att saker ska gå igenom som tex speglarna i omklädningsrummen.

 

8.c –

 

8.d – Det beror på vilken lärare man har. Vissa lyssnar mer och vissa lyssnar mindre, just när det gäller inlämningarna så man får bestämma vilken metod man vill ha. Ljudnivån är olika under vissa tidsperioder. Hög ljudnivå under lunchtid.  

 

8.e – Det tar väldigt lång tid för att något ska gå igenom tex, speglar, och swish.

 

8.f – Filmen: De flesta tycker att lärarna inte bedömer som de berättade i filmen på de sättet hur de ska göra. Många lärare bedömer mycket efter hur det går på prov.

På svenskan har vi gjort samma sak i väldigt lång tid så det känns inte rättvist att man inte bara ha samma sak hela tiden för det känns som man få inte den rätta chansen att visa vad man kan.

 

9.a – Det kan vara en seg process och att det tar lång tid innan något går igenom.

Man får vara med och deltar inom vissa ämnen och inom vissa prov.

Det är stressigt när det både är NP och andra prov.

 

9.b – Elevrådet funkar bra men det kan gå lite segt att något ska genomföras.

Ibland får man vara med och bestämma när vi ska ha prov och inlämningar. I vissa ämnen så kan det vara väldigt stressigt och långrandigt när man bara har prov hela tiden. Ljudnivån har blivit bättre. Lärarna ska vara tydligare vad följden till om något går sönder.

Efter NP så är det väldigt lite rast. Man hinner inte mer än ut på rast förens man ska in på lektion igen.

 

9.c – Håller med om de mesta. Men elevrådet är ganska maktlösa. Man kan säga till mer om ljudnivån i korridorerna men det kan var svårt för det är ganska små studiehallar och skåpen är här uppe.

 

9.d – Håller med det flesta. Ibland går det igenom.
Det beror på vilken lärare man har om hu r man kan vara med att påverka om det ska vara inlämning eller prov.

Några hade reagerat på att dörrarna låser sig klockan 15:00

 

9.e – Ingenting, de vi säger i elevrådet går knappast aldrig igenom. Elevinflytande beror på lärare och ämne. Ljudvolymen behövs diskuteras med alla klasser. Sluta ta sönder saker genom att inte sitta på borden och inte ha fötterna på stolarna. Mias pengar: Swish och soffor. Aktiviteter: Brännbollstuneringn (9:orna måste få möta lärarna)

 

 1.   Övriga frågor:

 

 • Det är många som lägger in prov utan att berätta att de har satt in ett prov.
 • Om man känner att det är stressigt under en vecka med mycket prov så har man rätt att prata med läraren om det finns möjlighet att byta dag.

 

 

 1. Mötet avslutas

 

Nästa elevrådsmöte: Tisdag 29 maj klockan 9:30

 

Hugo Nilsson                                                 Elin Emilsson

…………………………….. ……………………………

Ordförande Sekreterare

 

1 2 3 4