Elevrådet 20-04-2017

posted in: Elevrådsinformation | 0

Info:

Elevrådet tillsammans med lärare kommer att organisera en halvdag för alla i skolan där vi är ute och gör aktiviteter som är ämnesrelaterade. Det innebär att vi delar upp eleverna i grupper och sedan ska man gå runt och utföra olika stationer. Efter det sammanställs resultat och pris utdelas. Datumet för detta kommer att bli med 7/6.

viktiga punkter från förra protokoll:

Speglar i omklädningsrummen

Skohorn i omklädningsrummen

Flaggstång

Klassförslag:

Det är dåliga tider i Cafeterian

Aktiviteter för elevrådet:

Paddla Kajak, tider för detta kommer senare.

Avslutning (grilla och bada)