Protokoll elevråd 2017-11-08

posted in: Elevrådsinformation | 0

Protokoll Elevråd 8/11-17

 

 1.   Mötet öppnas

 

 1.   Genomgång av förra mötets protokoll

 

 1.      Information från lärare/skolledning:

 

  4.      Studiefrågor

(temadagar, gemensamma aktiviteter mm)

 

 1.    Frågor från klassråden

 

7.a: Inga som följer reglerna

 

7.d: Man borde få äta frukter uppe på övervåningen

 

7.e: Att de skåp som inte används ska hållas låsta.

Och att man inte ska gå och knacka på dörrar och störa andra som är på lektioner.

 

8.e : Få tillbaka sötsakerna i cafeterian

 

9.a : Luft, bättre temperatur i klassrummen. Vi måste ha en flaggstång.

Går det att lösa att man kan få handsprit i matsalen.

Klocka i gymmet.

 

9.b : Höja lamporna i korridorerna  

 

9.d : Stölder i idrotten. Till detta kan det vara en lösning att det är  bara dom som har idrott kan komma in till idrottshallen.

Vi vill ha tillbaka studieverkstan och mentorstiden för sig.

Laga klockorna.

 

9.e : Speglar och skohorn

swish och kort

vad vi ska lägga 4000 kr på?

 

 1.   Övriga frågor
 • Man får inte går på skolgården på kvällstid och när det inte är skoltid. Skolgården är ingen allmän plats.
 • Så länge det är skoltid är det lärare som har ansvar för oss och därför får man inte gå och handla på konsum eller lämna skolans område på rasterna.
 • Swish/kort i cafeterian just för att om det finns så kanske det inte är lika många som går till konsum och handlar.
 • Vi vill öka utbudet i cafeterian.
 •  Ex man kan köpa in för de 4000 kr vi har fått av fritidsgården: Pingisrack, bollar, air hockey, bollar osv.  Man kan lägga pengarna på ett större utbud i cafeterian eller att man väljer att köpa in tex en kortmaskin
 • Nästa möte torsdag 7/12 kl. 8.30 sal 208

 

 

 1. Mötet avslutas

 

Hugo Nilsson                                                 Elin Emilsson

……………………………..                              ……………………………

Ordförande                                                     Sekreterare