Elevråd protokoll 2017-12-06

posted in: Elevrådsinformation | 0

Protokoll Elevråd 6/12-17

 

  1.   Mötet öppnas

 

  1.   Genomgång av förra mötets protokoll

 

  1.      Information från lärare/skolledning:

 

4000:- fritidsgården-förslag: airhockey, 3 poängs linje, fåtöljer, kortläsare i cafeterian.

 

9:or avslutningsmiddag, hjälpa till med avslutningsmiddag, matgrupp, dekoration, inbjudan, specialkost, underhållning, förra året 300:- per person. Möte med 9:or i elevrådet terminen start av VT 2018.

 

Mentorstid/Studieverkstad: mentorstiden tar mer tid av den lektionen. Vill ha mer tid till studieverkstad.

 

Speglar i omklädningsrummen kommer, placering. Var finns eluttag? Förslagsvis bredvid toaletterna.

Draperier i duscharna.

Skräp i omklädningsrummen, alla måste hjälpas åt att hålla rent. Ta ut i klasserna.

 

  1.     Studiefrågor

(temadagar, gemensamma aktiviteter mm)

 

Tisdagen 19:e dec, bowla (avslutning för elevrådet), ingen mat eftersom vi är för många.

Skicka ut mail då man måste anmäla om man ska med. Kolla upp hur många som skulle kunna äta i bowlinghallen.

 

  1.    Frågor från klassråden

 

7b Lärare mer noga med kalendern. Det som finns där måste stämma så att eleverna kan planera sin tid och plugga på rätt saker.

 

9a Klocka i gymmet, Ersätt söndriga klockor i klassrummen.

 

9b Kaffet smakar inte mycket, mycket vatten. Bibliotekets öppettider, ofta stängt. Ordinarie bibliotekarie tillbaka efter jul.

9c Lärare tagit rasttid till prov utan att fråga klassen först. Bör vara gemensamt beslut med klassen

 

9e Swish i cafeterian, betala med kort.

 

  1.   Övriga frågor

 

  1. Mötet avslutas

 

Hugo Nilsson                                                 Agust Rundgren

……………………………..                             ……………………………

Ordförande                                                  Sekreterare