Uppdaterade scheman

posted in: Viktig information | 0

Nu har snart två veckor gått på vårterminen 2018 och vi har uppdaterat vårterminens scheman och gjort några småjusteringar.
De nya klass-scheman kommer att börjar gälla från och med tisdag den 23 januari och finns under respektive klass på hemsidan.

Så ta gärna en titt!