Protokoll 9/4

posted in: Elevrådsinformation | 0

Protokoll Elevråd 9/4

 

 1.   Mötet öppnas

 

 1.   Genomgång av förra mötets protokoll

 

 1.      Information från lärare/skolledning:

 

 1.   Studiefrågor

(temadagar, gemensamma aktiviteter mm)

 • Mer förslag på Aktiviteter sista veckan?

Olika aktiviteter tex kasta pil

 

 1.    Frågor från klassråden:
 • ”Mias pengar” – Mer soffor runt om i skolan. Och högtalare runt om i cafeterian.
 • Allmänt om skolan positivt & negativt

 

7.a –

Positivt: Alla är snälla mot varandra. Toaletterna har blivit bättre städade. Finns lärare man kan snacka med om det är något som har hänt.

Det är en bra längd på rasterna.

Negativt: Maten i matsalen kan förbättras. Varmare i klassrummen och runt om i skolan. Ljudnivån i studie hallarna har blivit sämre. Att läraren inte ska favorisera elever. Inte bråka med varandra. Se till att det finns klockor och att de ska fungera.

 

7.b – Det har blivit varmare

Mycket stök i studie hallarna och det ska bli lugnare så att man inte stör andra

 

7.c – Fler klockor i klassrummen och se så att de fungerar. Sluta tidigare och ha mindre raster istället.  

 

7.d – Bra att det är eluttag i skåpen. Rent och fint i korridorerna.

Alla i samma årskurs ska ha lunchrast samtidigt just för att man vill vara med sina andra kompisar på lunchrasten. Få äta i studie hallarna.

Luften ska bli bättre i klassrummen och studie hallarna just för att antingen är det varmt eller kallt.

 

7.e – Nya och bättre hörlurar i klassrummen. Bättre skolmat. Wifi funkar inte så bra. Det försvinner ganska ofta.

 

8.a – Speglar i idrottshallen. Klockor som fungerar och att det finns i alla klassrum och en flaggstång.

 

8.b – Bättre scheman till nästa termin: Önskemål: Inte för långa raster hellre att man får sovmorgon.

 

8.c – Läxhjälp efter skolan. Vi vill att det ska bli ett bättre system i matsalen var vi får sitta och var Klockeback ska sitta.

(Mellan 11.30 – 12.00 får vi sitta där uppe och klockeback där nere)

 

8.d   Inget nytt

 

8.e – Byggnaden är fin och bra

Negativt: Man ska få dricka vad man vill i skolan

 

8.f  Inget nytt

 

9.a  Inget nytt

 

9.b – Det har blivit renare i omklädningsrummen.

Mer plats i omklädningsrummen det är inte lika trångt längre  när man ska byta om. Det har blivit lugnare i studie hallarna och det är inte lika högljutt.  

 

9.c  Ingen representant närvarande

 

9.d – Bra: Det har blivit bättre internet och att det inte försvinner lika ofta.

Bättre värme i matsalen och sänka ljudnivån i studie hallarna.

 

9.e – Bra och fina lokaler.

Fixa ett skohorn i idrottshallen

Det är stressigt med mycket prov och alla inlämningsuppgifter. Att det även känns som att alla lärare gör Nationella till en så stor grej så man bli mer stressad.

 

 1.   Övriga frågor:

 

 • Hur fungerar elevinflytandet överlag på skolan? Får ni vara med och påverka undervisning och redovisningsformer?

 

Vi får vara med och bestämma och säga vad vi tycker. Men det kan vara svårt ibland att få fram det och få igenom det vi säger.

 

 • Hur fungerar elevrådet på skolan? Får ni gehör för era önskemål och synpunkter?

 

 • Få handsprit i matsalen. Man kan sätta någon platta under just för att om man går och dra händerna under maskinerna så kommer handspriten på plattan istället för på golvet.
 • Kolla vad vi ska göra som avslutning av elevrådet.

 

Nästa elevråd: 8/5 kl 13.00 i sal 208

 

 1. Mötet avslutas

 

Hugo Nilsson                                                 Elin Emilsson

…………………………….. ……………………………

Ordförande Sekreterare