Skolinspektionen

posted in: Just nu | 0

Tack till er elever i åk 7 samt vårdnadshavare till elever i åk 7 som hjälpte skolan genom att delta i skolinspektionens kvalitetsgranskning!

Kvalitetsgranskningar är bra för att synliggöra både styrkor och utvecklingsmöjligheter på skolorna.

 

Bifogar brev från skolverket riktat till elever och vårdnadshavare på Stenbackaskolan. Utvecklingsarbete med överlämningarna vad gäller kunskaper i enskilda ämnen är påbörjat och kommer att följas upp i december.

 

Tack, Carolina Augustsson, rektor

Brev till vh och elev, Stenbackaskolan