Brev till vårdnadshavare

posted in: Viktig information | 0

 

Karlshamns 

Kommun

 2018-04-24 Sida 1(1)

 

 

Till dig som vårdnadshavare för elever i årskurs 6-9
Sommarbrev

 

Hej!

Sommarbrev? I skrivande stund känns sommaren lite avlägsen överallt utom i
kalendern. Men hur vädret än är så vet vi att sol och värme är på gång att värma
även Karlshamn. Med våren kommer också en hel del utomhusaktiviteter där våra
ungdomar kommer att vara. En del av dem är miljöer där alkohol och tobak
förekommer. Tyvärr ser vi också fler inslag av droganvändning i dessa
sammanhang. Jag tänker först på Valborgsfirande men också på skolavslutning,
midsommar och diverse festivaler. I alla dessa sammanhang finns det både en
solsida och en skuggsida. Vi vill från skolan be er som vårdnadshavare att prata
med era barn om dessa frågor men även att ni håller er informerade om när, var
och hur dessa festliga arrangemang genomförs.

Vad det gäller skolan specifikt vill vi göra er uppmärksamma på att vi inte
arrangerar några spontana övernattningar på eller runt någon skola. Vi vill först
och främst vara rädda om våra ungdomar men också värna om vår skolmiljö. Våra
skolgårdar vill vi därför hålla fria från trafik, fester och skadegörelse som
sommarlovet ofta medför. Vår ambition är att skolan ska vara en mötesplats för
lärande och utveckling.

Vi ser fram emot en vår och sommar som innebär positiva upplevelser och
erfarenheter för alla våra elever och alla era barn. Tack för samarbetet för våra
barns bästa!

Med en önskan om tre sköna sommarmånader!

Martin Åsman
Verksamhetschef

 

Karlshamns kommun ∙Barn, ungdom och skola
Rådhuset ∙ 374 81 Karlshamn ∙ Tel +46 454-81000 ∙ Fax +46 454-81180
Hemsida: www.karlshamn.se