Protokoll Elevråd 30/5-2018

posted in: Elevrådsinformation | 0

 

 1.   Mötet öppnas

 

 1.   Genomgång av förra mötets protokoll

 

 1.      Information från lärare/skolledning:

 

 1.   Studiefrågor

(temadagar, gemensamma aktiviteter mm)

 

 1.    Frågor från klassråden

 

 • De som åker buss ska få chansen att åka med de lokala bussarna genom att visa de busskorten de har fått just för att komma hem tidigare om man slutar tidigare någon dag.

 

 • Om man har frågor till elevrådet så kan man fixa en mejl till elevrådet där man kan mejla in sina frågor till elevrådet.
 1.   Övriga frågor:
 • Information om avslutning för elevrådet
 • Rösta fram nästa års ordförande
 • Klassrepresentanter till skolidrottsföreningen
 • Intresse för kulturgrupp

 

Folk från 7a var intresserade att vara med i de olika föreningarna, 4 på idrotten och 2 kulturgruppen.

 

Till hösten ska vi hjälpa till med operation dagsverket, då vi ska samla in pengar till välgörenhet som sedans skickas till barn i Albanien.

 

 1. Mötet avslutas

 

Hugo Nilsson                                                Elin Emilsson

…………………………….. ……………………………

Ordförande Sekreterare