Protokoll Elevråd 5/9

posted in: Elevrådsinformation | 0

Protokoll vid uppstart av elevråd 5/9

 

  1. Mötet öppnas
  2. Info om elevrådets roll på skolan
  3. Val av ordförande och vice ordförande

Ordförande: Moltas Olofsson 9f / Vice Ordf. Emrik Olofsson 8a

4. Val av sekreterare och vice sekreterare

Sekreterare: Agust Rundgren 9b / Vice Sekr. Albin Pallin 8e

5. Val av styrelseledamöter

Ledamöter: Agnes Savmyr – Olsson 7a / Alice Bergstrand 7b

6.Val av skyddsombud

Skyddsombud: Zakaria Amro 9e

7.Övrigt

Många elever i klassrummet under elevråden. Därför viktigt med att inte stöka och hålla lugnet så alla kan höras och få sin talan under elevråden.

8. Mötet avslutas