Information till vårdnadshavare

posted in: Viktig information | 0

Information till er som har barn på Stenbackaskolan.

Det har varit oroligheter i Asarum på eftermiddagar och kvällar. Ibland har oroligheterna lokaliserats till Stenbackanavets område. Denna veckan har det varit händelser, efter skoltid, men på skolans område och vi har då, som alltid vid sådana situationer, tillkallat polis.

Vi arbetar alltid med våra elevers trygghet och skydd. Den senaste veckan har vi säkrat upp mer kring tryggheten, och då mer än ordinarie tillsynsansvaret. Vår regel är dessutom att under skoltid får eleverna inte lämna området. Det är viktigt då det är här vi vuxna finns!

Dessutom ber vi er om hjälp att även ni pratar med era barn om att genast gå hem efter skolans slut! 

Skolan ingen allmän plats och man får inte stanna kvar på området efter skoltid. Jag ser det som angeläget att det inte ska bli en samling elever här efter skolans slut. Det gäller även elever som stannar för att de bara är nyfikna eller för att kompisar stannar.

-Jag prioriterar att arbeta med tryggheten på skolan, och jag hoppas på ert goda samarbete att hjälpa mig med detta!

Om någon känner någon som helst oro vill jag gärna att ni direkt kontaktar oss i skolan!

Vänlig hälsning

Carolina Augustsson

Rektor