21 december alla elever komplediga

posted in: Viktig information | 0

Fredag den 21 december är alla våra elever komplediga.

Detta efter att eleverna medverkat på olika aktiviteter som pågått efter skoldagens slut.

 

Åk 7 är komplediga efter exkursion på Tjärö.

Åk 8 är kompeldiga efter medverkan på skolans öppet hus.

Åk 9 är komplediga efter medverkan på arbetsmarkandskvällen.

 

Hoppas alla får en riktigt härlig dag!