Frukostservering upphör

posted in: Viktig information | 0

Från och med tisdag den 12 mars kommer det inte längre att serveras gratis frukost på högstadieskolorna i Karlshamn kommun.

Detta i enighet med beslut som fattades på Barn- och utbildningsnämndes möte den 26 februari.

Utöver detta fortsätter skolcafeérna som vanligt att hålla öppet för elever och personal under förmiddags- och lunchraster.