Mentorer för 7c:

Tim Carlsson

Peranders Hiller

Ida Nilsson

Anette Wyöni