Mentorer i klassen:

Alf Nilsson; alf.nilsson1@utb.karlshamn.se

Michael Söderholm; michael.soderholm@utb.karlshamn.se