Måndagen den 6/11 började vi återigen använda vårt närvarosystem ClickSystem! Information om inloggning och användande har skickats ut per brev till alla vårdnadshavare.

Så funkar det!

Varje elev har utrustats med en liten ”tag”. Lärare startar en lektion på en App i sin mobiltelefon. Eleverna ”checkar” sedan in vid dörren, och läraren kontrollerar på sin mobil vilken elev som ”checkar in”. Läraren får direkt en tydlig överblick över vilka elever som saknas från lektionen genom att de blir rödmarkerade på mobilens display. Elever som blivit sjuk- eller ledighetsanmälda väntas inte till lektionen.

Om ett frånvaro-sms skickas hem

Om någon elev saknas efter x antal minuter kommer vårdnadshavare att informeras genom ett sms. Om det beror på att eleven enbart var sen och sedan kommer till lektionen och ”checkar in” kommer genast ytterligare ett sms som informerar vårdnadshavaren om detta.

Om något blir fel

Om ni har frågor på ett frånvaro-sms ni fått ber vi er kontakta aktuell ämneslärare som bäst kan svara på eventuella frågor. Alla lärares telefonnummer hittar ni på hemsidan under fliken ”Kontakt”. Om ni har andra frågor exempelvis om ert konto eller inloggning, kontakta skolan. 

Sjukanmälan

Det är viktigt att man som vårdnadshavare loggar in på ClickSystem och uppdaterar sin användarprofil med mobilnummer och mejladress så att man kan frånvaroanmäla eleven med hjälp av sms. Instruktion och inloggningsuppgifter har skickats hem per brev till alla vårdnadshavare och finns även här. (Man måste ha loggat in och registrerat mejl/telefonnummer för att kunna sjukanmäla via sms.)

Enklast sjukanmäler man genom att skicka ett sms till 0730-123 444 800 med texten ”S ååååmmdd-xxxx” (dvs S [mellanslag] barnets 12-siffriga personnummer med streck mellan födelsedatum och sista siffror). Har man gjort rätt kommer omgående ett bekräftelse-sms. (OBS! Man måste skriva sms:et exakt som i exemplet med fyra siffror för år och streck innan de fyra sista siffrorna, annars fungerar det inte.)

 

Manualer och länkar

ClickSystem

En film om hur Click fungerar

Sjukanmälan via SMS

Ledighetsanmäla via webben

Kontrollera mitt barns närvarostatistik

 

معلومات باللغّة العربيّة. Information på arabiska

معلومات عن منظومة الحضور (Information om närvarosystemet ClickSystem) 

تسجيل الغياب عن طريق الرسائل القصيرة (Sjukanmälan via sms)

التبليغ عن عطلة يوم أو جزء من اليوم (Anmäla ledighet en eller en del av en dag)